(0)575 - 56 21 84

Swipe to the right

juli 2015

Tips bij het gebruik van onze slijpschijven

Door sabudo import 3 juli 2015

Wij hebben enkele tips op een rijtje gezet waardoor u onze slijpschijven nooit meer verkeerd zult gebruiken.


Nooit doen!

1. Doorslijpschijven zonder glasvezel versterking op handmachines gebruiken.

2. Schijven nooit in vochtige omgevingen of onder extreme temperaturen bewaren.

3. Beschadigde schijven monteren.

4. Maximale overschrijding van het toerental.

5. Schijven met geweld op spanflenzen/as monteren.

6. Spanflenzen niet te sterk aantrekken, vervorming vermijden.

7. Zonder juiste beschermkap werken.

8. Geen zijwaartse druk op doorslijpschijven uitoefenen.

9. Doorslijpschijven verkanten of ver klemmen.

10. Zonder beschermbril en persoonlijke beschermkleding werken.

11. Na uitschakelen schijven afremmen op materiaal.

12. Afbraamschijven onder hoek van minder dan 30 graden gebruiken.

13. Wanneer er geen goede controle over de machine is.

14. Slijpen op onveilige werkplek.


Als u meer informatie wilt hebben over het gebruik van onze slijpschijven, dan komen wij graag langs. Ook geven wij telefonisch advies. Bel ons via: 0575-561284

Goed nieuws van de metaalsector

Door sabudo import 2 juli 2015

"Hogere afzetprijzen metaal, conjunctuurbeeld beter"


Wij kwamen dit bericht tegen op de website van de metaalunie en vinden dit bijzonder interessant voor onze klanten. Hieronder lees je het vervolg van dit bericht:


De afzetprijzen van (basis-) metaalproducten en producten van de machine- en auto-industrie waren in mei iets duurder dan een jaar eerder meldt het CBS. Voor de gehele industrie geldt dat de afzetprijzen in mei lager legen dan een jaar geleden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage olieprijs. Maar ook producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie waren ruim 4 procent goedkoper dan een jaar eerder. Dat hangt onder meer samen met de prijsdaling van zuivel door het afschaffen van de melkquota per 1 april. Ook de prijzen van de kunststof- en rubberindustrie waren iets lager. Conjunctuurbeeld weer een stuk beter
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok is in juni 2015 een stuk beter dan in mei, maakt CBS bekend. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur continu, daarna ging de verbetering stapsgewijs. Vanaf mei versnelt het economisch herstel. De Nederlandse economie was in het eerste kwartaal van 2015 bijna terug op het niveau van voor de crisis.

Producenten en consumenten positiever
Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in juni verder toegenomen en bereikte het hoogste niveau in ruim 4 jaar tijd. Producenten in de industrie waren vooral positiever over de toekomstige productie. Ze waren ook iets beter te spreken over hun orderportefeuille. Het vertrouwen van consumenten verbeterde aanzienlijk en kwam uit op het hoogste niveau in bijna acht jaar tijd. De toename van het vertrouwen komt vooral doordat consumenten positiever oordelen over het economisch klimaat. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.