(0)575 - 56 21 84

Swipe to the right

Tips bij het gebruik van onze slijpschijven

Afdrukken
Door sabudo import 3 juli 2015

Wij hebben enkele tips op een rijtje gezet waardoor u onze slijpschijven nooit meer verkeerd zult gebruiken.


Nooit doen!

1. Doorslijpschijven zonder glasvezel versterking op handmachines gebruiken.

2. Schijven nooit in vochtige omgevingen of onder extreme temperaturen bewaren.

3. Beschadigde schijven monteren.

4. Maximale overschrijding van het toerental.

5. Schijven met geweld op spanflenzen/as monteren.

6. Spanflenzen niet te sterk aantrekken, vervorming vermijden.

7. Zonder juiste beschermkap werken.

8. Geen zijwaartse druk op doorslijpschijven uitoefenen.

9. Doorslijpschijven verkanten of ver klemmen.

10. Zonder beschermbril en persoonlijke beschermkleding werken.

11. Na uitschakelen schijven afremmen op materiaal.

12. Afbraamschijven onder hoek van minder dan 30 graden gebruiken.

13. Wanneer er geen goede controle over de machine is.

14. Slijpen op onveilige werkplek.


Als u meer informatie wilt hebben over het gebruik van onze slijpschijven, dan komen wij graag langs. Ook geven wij telefonisch advies. Bel ons via: 0575-561284